How much does a website design cost in Hochiminh city?

0
2187

Thỉnh thoảng la cà ngồi quán cà phê làm việc là mình hay nghe các bạn hỏi nhau “Giá thiết kế một website là bao nhiêu?“.

Sometimes when I sit at a coffee shop, I often hear people ask, “How much does a website design cost?

Trước tiên bạn phải có cái nhìn tình hình hiện tại và tương lai, bạn mong muốn lợi ích gì mà website có thể mang lại cho bạn? Đặc biệt đối với website bán hàng thì liệu bạn có thời gian chăm sóc và phát triển nó không? hoặc có kế hoạch bố trí người quản lý website giúp mình trong việc đăng bài viết, đăng thông tin sản phẩm/ hình ảnh, video/ giá…ít nhất bạn phải có một kế hoạch cập nhật tin tức website mình liên tục, và tối thiểu phải viết bài mới cho website mình 3 bài cho 1 tuần và đăng 03 bài copy từ nguồn khác cung cấp.

First, you have to look at things currently and then the future situation, What benefits do you expect the website to bring you? Especially for an e-commerce website, do you have time to take care of it, operate and develop it? Or make plans to arrange a website manager to help you with posting articles, posting product information/images, videos/prices… At least you must have a plan to update your website news regularly and constantly. A plan to at least write a new article for your website. Perhaps 3 articles per week and post 3 copies from other sources.

Bài viết dưới đây mình sẽ chia sẽ cho bạn thấy một cái nhìn tổng quan về Chi phí thiết kế web trọn gói là bao nhiêu? và cách tiết kiệm chi phí duy trì một website hằng tháng như thế nào hiệu quả.

In the following article I will share with you an overview to answer the questions: How much does the website design package cost? and How to save money on maintaining a monthly website effectively.

Để hiểu đơn giản, các bạn hãy liên tưởng việc Thiết kế website giống như xây dựng một ngôi nhà, giải thích cách này thì các bạn không chuyên ngành sẽ hình dung dễ dàng hơn:

To understand it simply, think of website design as being like building a house. Thinking of it in this way, you will be able to visualize it more easily:

Thứ 1. Để xây dựng một ngôi nhà (website), thì bạn đi tìm mua một miếng đất để cất nhà trước (hosting), diện tích miếng đất (dung lượng hosting) sẽ phụ thuộc vào bạn mua diện tích to hay nhỏ.

1. To build a house (website), you need to look to buy a piece of land to hold a house in advance (hosting), the area and size of the land (hosting capacity) will depend on whether you buy a large or small area.

Lưu ý: Đối với web năm đầu xây dựng mình khuyến khích bạn mua dung lượng 2Gb (650k/năm), rồi sang năm xem có cần mua dung lượng nhiều hơn không nếu cần thì mình có thể nâng cấp, đừng dại dột nghe mấy Thánh phán, rồi mua mấy gói đắt tiền như 5gb-10gb (1M đến 9M/năm) mà trong khi đó mình không cần sử dụng nhiều dung lượng như thế.

Note: For a website in the first year of construction, I encourage you to buy 2GB capacity (currently 650kvnd/ year), then the next year you can see if you need to buy more capacity. If necessary, you can always upgrade. Do not be foolish to listen to too much-overblown sales talk, and then buy expensive packages like 5GB-10GB (1M to 9Mvnd / year) when you don’t need to use that much capacity.

Thứ 2. Căn nhà (website) cần phải có địa chỉ nhà để người khác có thể tìm đến ngôi nhà của bạn (tên miền – Domain), lưu ý là khi trong đầu mình đã có tên miền muốn mua thì phải kiểm tra ngay tại các website cung cấp tên miền, xem các bạn có thể mua được không? nếu như có người khác đã sở hữu rồi thì bạn không mua được nên đừng chần chừ nhé, “chộp” tên miền càng nhanh càng tốt.

2. The house (website) needs to have a home address so that other people can find your house (domain name).

Note: when you are certain of the domain name you want to buy, you need to check with your domain provider immediately to see if it is available or not. If someone else in the world already owns it, you can not buy it, so do not hesitate Act right away and “Grab” the domain name as quickly as possible.

Thứ 3. Sau khi có mãnh đất (Hosting), địa chỉ nhà (domain), thì mình sẵn sàng chuẩn bị một khoảng tiền để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của mình ( chi phí thiết kế  website).

3. After you have the land (Hosting), home address (domain), then you need to be ready to prepare some money to build your happy house (website design costs).

Tiền ít thì mình xây nhà lá hoặc nhà đất sét, nếu muốn ở nhà mà mưa không bị dột hay khỏi phiền hà sau này phải tốn thời gian đập nhà xây lại thì mình xây thẳng luôn nhà có tường, tầng, hay nhà biệt thự và mua nội thất để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

With less money, you can build a house of leaves or a clay house. However, if you want to stay in a home without getting wet from the rain or trouble, without having to waste time rebuilding the house then you must build it directly with a wall, a floor, or a villa. and buy furniture for daily use.

Đến đây thì bạn hình dung mình đã tốn khoảng 950k cho tên miền và hosting:

  • Hosting dung lượng 2Gb: 650k/năm
  • Tên miền: 250k-300k/năm (.com hoặc .net)

At this point, you can imagine that you have spent about 950k for the domain name and hosting:

Hosting capacity of 2GB: 650k / year

Domain name: 250k-300k / year (.com or .net)

==>Cả hai chi phí này bạn sẽ dùy trì hằng năm nếu muốn giữ website mình hoạt động, đường link sau các bạn có thể tham khảo để mua hosting và domain:

==> Both of these costs you will maintain annually if you want to keep your website running, The following link you can refer to buy hosting and domain:

Chi phí thiết kế website sẽ tùy vào ngân sách, các bạn có thể chọn dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ tại tphcm với các mẫu giao diện website bán hàng, website giới thiệu công ty, website bất động sản… Tất nhiên chi phí phải bỏ ra cũng tùy vào từng loại website, bạn yêu cầu nhiều chức năng hỗ trợ việc bán hàng thì hiển nhiên giá sẽ cao hơn những website đơn giản chỉ giới thiệu mô hình hoạt động công ty và chi phí thiết kế website này bạn chỉ cần trả một lần duy nhất và có thể sử dụng mãi mãi.

Website design costs will depend on your budget. You can choose a cheap website design service in Ho Chi Minh City with sales website interface templates, company introduction website, real estate website … Of course the cost also depends on the type of website. You may require many sales support functions. Obviously the price will be higher than the website simply due to the company’s operating model. Remember, you will only need to pay the cost of designing this website, once and you can use it forever!

Một điều mà Uyên lưu ý với các bạn là đừng ham hố làm web giá rẻ 500k như quảng cáo vì thực tế như mình đã nói sơ qua bạn đã phải bỏ tiền tầm 950k cho hosting và domain. Những web giá rẻ 500k tương tự như bạn thuê một văn phòng ảo nhằm để tăng độ tin cậy của khách hàng đối với công ty bạn. Những web này nhiều chức năng bị hạn chế, thậm chí chỉ là web “kiểng” để ngắm nhìn chứ chơi là không được.

One thing that I have noted for you is don’t be eager to make a cheap website 500k as advertised because in fact as said before briefly, you just have to spend in the 950k range for hosting and domain. Cheap websites at around 500k are similar to you renting a virtual office, so spend a bit more to increase the reliability of customers for your company! These sites often have limited functionality, and are even just “ornamental” webpages just to see. But operating is not allowed.

Như vậy tóm lại 1 website căn bản bạn cần bỏ chi phí thiết kế dưới 950k cho hosting và domain, nếu sử dụng thiết kế web bên Uyên thiết kế thì với gói căn bản, bạn sẽ mất hơn 1,500k. Ngoài việc hỗ trợ cài đặt những plugin hữu dụng trong việc chăm sóc website, mình sẽ hỗ trợ tư vấn về SEO căn bản.

So in summary, for a basic website you need to spend below 950k on design costs for hosting and domain, If you use our service – web design, with a basicpackage, you will save more than 1,5M. In addition to supporting the installation of useful plugins in website care, we will support with basic SEO advice to keep your website running smoothly.

Riêng đối với những “ca” yêu cầu nhiều chi tiết và các tiện ích khác, hay thiết kế luôn cả banner hình ảnh, logo và giao diện theo yêu cầu của khách…sẽ tốn thời gian và chất xám của mình. Việc này thì bên Uyên sẽ làm việc cụ thể mới đưa ra báo giá thiết kế website phù hợp nhất vì nó sẽ liên quan đến sự phức tạp, mức tiêu tốn thời gian, công sức đầu tư và nguồn nhân lực thiết kế web. Về thời gian thì một website có giao diện đơn giản, ít chức năng thường chỉ mất từ khoảng 5 ngày, còn các website với giao diện và các tính năng phức tạp thường mức giá cao hơn và thời gian cũng sẽ dài hơn từ 10 – 15 ngày có khi hơn 1 tháng.

Particularly for those special “cases” which require more detail and other utilities, or where we need to design all image banners, logos and interfaces as required by guests … this will take time and brainpower. Uyen will work specifically to quote you the best website design because it involves some complexity, is time-consuming, needs some invested effort and human resources for putting together the entire web design. In terms of time, a website with a simple interface, which is less functional, usually takes only about 5 days, while websites with more complex interfaces and features often costs more and the time will be longer from 10 – 15 days sometimes more than 1 month if there are many additional requirements.

Nếu đặt Uyên vào trường hợp là một khách hàng không có kiến thức về công nghệ thông tin thì Uyên sẽ bỏ ra chi phí thiết kế website tối thiểu khoảng 3 triệu đến 5 triệu đồng/website để có đầy đủ chức năng và Uyên chỉ bỏ tiền ra cho một lần là Uyên có thể sử dụng lâu dài, không mất thời gian để nâng cấp, việc còn lại Uyên chỉ chăm sóc trang trí hay mua vật dụng cho ngôi nhà mình (phí duy trì hosting/domain hằng năm). Đây là gói thiết kế website rất tiết kiệm so với các hình thức khác.

If Uyen is handling the case of a customer with no prior knowledge of information technology, Uyen will spend a minimum website design cost of about 3Mto 5M VND / website to have full functionality and Uyen only receives money for this package one time but Uyen’s ongoing service can be used for a long time, it does not take time to upgrade, the rest Uyen only takes care of decorating or buying items for the “house” (maintenance fee of hosting / domain annually). This is a very economical website design package compared to other forms.

Sau khi đọc bài viết này rồi các bạn có thể lựa chọn các gói thiết kế website phù hợp nhất và tránh bị các “Thánh” quay các bạn như chong chóng. Uyên không mong mỏi các bạn sẽ sử dụng dịch vụ thiết kế website bên Uyên nhưng điều Uyên mong muốn là các bạn khi móc tiền túi mình ra thì món đồ đó phải xứng đáng với giá trị đồng tiền đó.

After reading this article, I do not expect you to only use her website design service.  What I really want is to know that when you choose your own and spend your hard-earned money, then the house you build must be well worth the money.

References:

https://sonweb.net/mau-giao-dien.html

CÔNG TY TNHH GIA TÀI – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU |THIẾT KẾ WEBSITE | ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Địa chỉ: 24, Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Hotline: 0932.644.183 – 0907988855

Web: https://SonWeb.net 

Web: https://uyenwendy.com

Email: SonWeb.net@gmail.com, nhavietn@gmail.com

LEAVE A REPLY